Eenmalig bij aanmelding dient u € 3,50 inschrijfgeld te voldoen. Dit wordt bij de 1e contributie gerekend.

De contributie wordt 2x per jaar in rekening gebracht.

In januari wordt de 1e contributie en in augustus/september wordt de 2e contributie verstuurd.

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór de half jaarlijkse contributies te worden voldaan en wel

vóór 15 december of vóór 15 juli .

Indien u na deze datum de opzegging inlevert blijft u betalingsplichtig tot de eerstvolgende termijn.

 

Wij belonen gezinnen die meerdere leden bij ons hebben.

Vanaf het 3e lid ontvangt dit lid maar liefst 50% korting van de laagste contributie.

Contributie op jaarbasis:

Groep 1: Strippenkaart € 30,00 voor 10 strippen
Groep 2: €  95,00
Groep 3: €  95,00
Groep 4: €  95,00
Groep 5: € 138,00
Groep 6; € 138,00
Groep 7: € 94,00
Groep 8: € 94,00 v.a. 70 jaar € 61,00
   

 

Nogmaals: Bij tussentijdse afmelding wordt de contributie NIET verrekend. 

 

 

Agenda