Al onze nieuwtjes, foto's en updates kunt u vinden op onze Facebookpagina.15 oktober 2020

 

PROTOCOL GYMNASTIEKLESSEN

Op 13 oktober jl. heeft het kabinet besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit heeft voor ons weer verdere gevolgen waardoor we ons protocol hebben aangepast. Vet gedrukt zijn de belangrijkste wijzigingen tov ons vorige protocol.

Gezien de oplopende besmettingen en de sluiting van kleedlokalen hebben we besloten de lessen van de damesgroepen voor de aankomende 4 weken te laten vervallen.

De trainingen van de jeugdgroepen laten we allemaal doorgaan. Wel hebben we voor sommige groepen de start- of eindtijd (voorlopig) gewijzigd om een goede en veilige doorstroom te kunnen realiseren. Dit betreft:

• Ouder-kind (Dyanne) 09.15 – 09.50 uur

• Peuter-kleuter (Dyanne) 10.10 – 11.00 uur

• Kleuter-recreanten (Anouk) 10.00 – 10.50 uur

Kom dan ook niet eerder dan bovenstaand gemeld en zorg dat u op het juiste tijdstip aanwezig bent voor het ophalen. De betreffende leiding zal de kinderen opwachten in de centrale hal.

Onderstaand informeren we jullie over de regels welke op dit moment gelden voor het gebruik van de sporthal en de gymzaal, zodat we veilig en gezond binnen kunnen sporten.

De volgende algemene richtlijnen zijn nog steeds van kracht:

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op coronavirus;

• Vermijd drukte zoveel als mogelijk;

• Was vaak je handen;

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden

Locatie:

• Bij binnenkomst moet men de handen desinfecteren/wassen;

• De toiletten in de centrale hal van de sporthal zijn open;

• Materialen zullen na gebruik worden gedesinfecteerd;

• Kleedlokalen en tribune zijn gesloten.

 

 

 

• Ingang voor haldeel 1 is via entree hal. Ingang voor haldeel 2 is door het scheidsrechterlokaal. Ingang voor haldeel 3 is via het laatste kleedlokaal. Echter de groepen gaan met de leiding gezamenlijk de zaal in.

Lessen:

• De leiding vangt de kinderen op in de centrale hal;

• Er vindt geen fysiek contact plaats tijden de lessen (handen schudden, high fives, etc);

• Ga thuis eerst naar het toilet voor je komt en zorg dat je je handen grondig hebt gewassen;

• Kom in de sportkleding naar de locatie zodat bij binnenkomst alleen de jas uit en de schoenen gewisseld hoeven te worden. Dit kan in de centrale hal waarna de schoenen en jas in een tas mee de zaal in genomen mogen worden;

• Neem een eigen gevulde drinkbidon met naam mee;

• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar de locatie;

• Neem geen waardevolle spullen mee naar trainingen. We houden zoveel mogelijk deuren open voor extra ventilatie en frisse lucht;

• Leden kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd tijdens de training bij (vermoeden van) de eerder genoemde klachten.

Ouders:

• Trek thuis uw zoon/dochter de gymkleding al aan zodat bij binnenkomst alleen de jas uit en de schoenen gewisseld hoeven te worden. Dit kan in de centrale hal waarna de schoenen en jas in een tas mee de zaal in genomen mogen worden;

• Het is ouders niet toegestaan zich in de zaal te begeven;

• Na afloop van de les kunnen de kinderen buiten bij de ingang of in de hal worden opgehaald. Hulp bij schoenen en jassen kunnen dan in de hal worden uitgevoerd. Ook hier geldt vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand van elkaar;

• Ouders die zijn ingedeeld om te helpen als hulpleiding of met het opbouwen of afbreken van toestellen mogen alleen daarvoor de zaal betreden en dienen deze direct daarna weer te verlaten. Deze ouders kunnen via het scheidsrechterslokaal naar de hal;

• Voor ouders van de ouder/kind groepen is een uitzondering op bovenstaande. Wel verzoeken we met maximaal 1 ouder mee te komen en in de kleedlokalen en tijdens de les de 1,5 meter afstand van elkaar en de leiding te bewaren. Indien hier niet aan voldaan kan worden zullen we op inschrijving gaan werken met een maximum aantal per week.

Leiding/trainers:

Ook de leiding/trainers houden zich aan de eisen en gezondheidsvragen. Bij (lichte) klachten bij hen of huisgenoten blijven ook zij thuis. Dat kan betekenen dat uw les vervalt. Uiteraard hoort u dit dan direct.

 

Ouders en leden blijven zelf verantwoordelijk. Als vereniging doen we er alles aan om met deze richtlijnen en maatregelen de trainingen zo veilig mogelijk aan te bieden. G.V. Alcides is echter niet verantwoordelijk voor eventuele besmettingen.

De maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe inzichten.

Voor verdere informatie kunnen jullie altijd contact opnemen met jullie leiding of iemand van het bestuur.

 

Bestuur en leiding

G.V. Alcides

 

 

 

 

Agenda